De belangrijkste onderwerpen van mijn onderzoek zijn:

Als deel van mijn doctoraat heb ik de ACADO Toolkit voor automatische regeling en dynamische optimalisatie ontwikkeld. Deze open source software is beschikbaar op  www.acadotoolkit.org.

Bovendien heb ik de zogenaamde online active set strategy voor de oplossing van kwadratische programma's (QPs) ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze open source software, genaamd qpOASES, is beschikbaar op  www.qpOASES.org.